Regulamin

 
 1. WARUNKI OGÓLNE

  1. Właścicielem sklepu internetowego www.kasy-fiskalne-lodz.pl jest firma PIKO Piotr Kozulski, która od wielu lat działa w branży handlowej i prowadzi działalność na zasadach ogólnych.
  2. Siedziba firmy PIKO  znajduje się w Łodzi, przy ul.Kasprzaka, 910-017 Łódź. 
  3. Nasz numer NIP: 726-142-10-81, numer Regon: 473060139
  4. Nasz numer konta: BZWBK   47 1090 2590 0000 0001 2118 4937
  5. Ceny produktów są cenami brutto, z należnym podatkiem VAT i są wyrażone złotych polskich.
  6. W momencie złożenia zamówienia ceny stają się wiążące.
  7. W sklepie www.kasy-fiskalne-lodz.pl obowiązują ceny produktów wskazane na stronach internetowych z uwzględnieniem aktualnych promocji ogólnych i indywidualnych.
  8. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach oraz zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
  9. Stosowane w sklepie rabaty i promocje nie podlegają sumowaniu.
  10. Klient składający zamówienie zwany jest w dalszej części regulaminu "Zamawiającym".
  11. Firma "PIKO" Piotr Kozulski prowadzi wyłącznie sprzedaż dla podmiotów gospodarczych - nie prowadzimy sprzedaży detalicznej dla osób fizycznych.

   
 2. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

  1. Zamówienie można złożyć: 
   a) poprzez zamówienie złożone na stronie www.kasy-fiskalne-lodz.pl 
   b) pocztą elektroniczną na adres: sklep@kasy-fiskalne-lodz.pl 
   c) telefonicznie dzwoniąc pod numer 502 774 226
  2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo wypełniony formularz zamówienia. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane Zamawiającego będą niekompletne lub nieprawdziwe, zamówienie nie zostanie przyjęte.
  3. Wysłanie wypełnionego formularza skutkuje przyjęciem zamówienia.
  4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze.
  5. Przy płatności przelewem, zamówione produkty są rezerwowane w magazynie oraz przygotowana jest przesyłka. W momencie wpłynięcia zapłaty następuje wysłanie towaru.
  6. Zakupione towary są wysyłane pod adres wskazany w zamówieniu.
  7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.
  8. W przypadku niedostępności całości lub części towarów ujętych w zamówieniu, Zamawiający jest informowany o zaistniałym fakcie i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja i dosłanie brakującego asortymentu na koszt sklepu, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, rezygnacja z wybranego towaru w zamian za inny produkt czy produkty)
  9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzeń na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
  10. Możliwe są następujące formy wysyłki zakupionego towaru: 
   a) za pośrednictwem firmy spedycyjnej  - przedpłata na konto w banku 
   b) za pośrednictwem firmy spedycyjnej  - zapłata kurierowi przy dostawie 
   c) firmą kurierską wybraną na żądanie zamawiającego - przedpłata na konto w banku
  11. Koszty przesyłki, w każdej formie, pokrywa Zamawiający
    
  12. Specyfikacja kosztów przesyłki Poczta Polska: 


   Przesyłki do 30 KG:
   Przesyłka kurierska przy przedpłacie na konto - 15 zł netto + 23%VAT
   Przesyłka kurierska pobraniowa - 20 zł netto + 23% VAT + 1,5% kwoty pobrania

   Przesyłki  powyżej 30 kg:
   Przesyłka kurierska przy przedpłacie na konto - 45 zł netto + 23%VAT
   Przesyłka kurierska pobraniowa - 50 zł netto + 23% VAT + 1,5% kwoty pobrania

   
 3. ZWROTY I REKLAMACJE
  1. Zwroty - zgodnie z ustawą z 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271, ze zm. ) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy lub od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi.
  2. Zamawiający zobowiązany jest odesłać zwracany towar na koszt własny, wraz ze specyfikacją, paragonem lub fakturą VAT.
  3. Zwracany towar musi być nieużywany, z oryginalnymi plombami i oznaczeniami w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu. Instrukcje nie mogą nosić śladów kopiowania.
  4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, pomniejszony o koszty zwrotu pieniędzy (przelewu). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych, przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.
  5. Koszty transportu przesyłki nie podlegają zwrotowi.
  6. W przypadku zwrotu w celu wymiany na inny produkt, prosimy o wcześniejszą informację telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
  7. W/w ustawa przewiduje również szereg sytuacji kiedy prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi min. : 
   - w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. 
   W związku z powyższym jeżeli konsument zakupił towar w sklepie internetowym www.piko.biz.pl i został on sprowadzony lub wykonany na złożone przez niego specjalne zamówienie, to wówczas konsument nie ma możliwości odstąpić od umowy sprzedaży i dokonać zwrotu towaru pełnowartościowego.
  8. Reklamacje - reklamowany towar z powodu wady technicznej, uszkodzenia lub nie trzymania parametrów technicznych należy przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności, odesłać przesyłką pocztową na adres sklepu wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną, jeśli była dołączona.
  9. Sklep w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia reklamowanego towaru, ustosunkuje się do reklamacji i jeśli uszkodzenie nie wynika z wadliwego montażu bądź niezgodnego z instrukcją użytkowania, reklamowany towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na inny pełnowartościowy w terminie odpowiednim. Jeżeli będzie to nie możliwe (np. z powodu braku części zamiennych lub zaprzestania produkcji) sklep zwróci równowartość ceny zakupionego towaru.
  10. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego są zwracane natychmiast po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji, przelewem na konto lub przekazem pocztowym.
  11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prezentowany katalog produktów na stronach internetowych sklepu, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
  2. Oferta przedstawiona w sklepie nie jest stanem magazynowym. Dostępność danego produktu można sprawdzić kontaktując się ze sklepem pod adresem sklep@kasy-fiskalne-lodz.pl 
   Mimo dołożenia wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia produktów był zgodne z rzeczywistością, nie odpowiadamy za możliwe błędy. Różnice te, nie mogą być podstawą do roszczeń. Wszelkie znalezione nieścisłości prosimy zgłaszać na adres: sklep@kasy-fiskalne-lodz.pl
  3. Dane osobowe zawarte w formularzach przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.Nr 133,poz 883 z późniejszymi zmianami)
  4. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz zapewniamy dostęp do jego danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Jako właściciel bazy danych osobowych, nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych o naszych klientach innym osobom lub instytucjom.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla Zamawiającego.
  6. Administrator sklepu www.kasy-fiskalne-lodz.pl zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
  7. Firma PIKO, właściciel sklepu internetowego www.kasy-fiskalne-lodz.pl, zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.