Sprawdzarki cen - kiedy stosować

W sklepach samoobsługowych, w których nie wszystkie towary mają etykiety z obowiązującą ceną, na każde rozpoczęte 400 m2 powierzchni sprzedaży obiektu handlowego powinien przypadać jeden weryfikator cen, nie uwzględniając czytników zainstalowanych w kasach rejestrujących. Obowiązek ten nakłada rozporządzenie ministra finansów z 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży wraz z późniejszymi zmianami. (DzU Nr 99, poz. 894 z dnia 4 lipca 2002 r. oraz DzU Nr 174, poz. 1428 z dnia 18 października 2002 r.)

Data dodania: 2014-04-13 18:52:45